Запитани какво мислят, че притеснява връстниците им в Интернет, децата в Европа посочват най-често сайтовете за видеосподеляне като YouTube, пише в заключенията на новия доклад на европейската изследователска мрежа „Децата на ЕС онлайн“, съобщиха от Националния център за безопасен Интернет, който представлява в България тази мрежа. Координатор на инициативата е Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Докладът излиза точно днес, на 5 февруари, обявен за Международен ден за безопасен Интернет. Изследването е проведено сред 9904 деца от 25 европейски страни, като въпросите към тях са включвали да кажат какви опасности ги заплашват в интернет.

Страните, включени в проучването, са Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Турция и Великобритания.

продължава в: Computerworld.bg