Учените от Европейската космическа агенция (ESA) пуснаха 3D изображения на забележителната горна част от региона Reull Vallis на Марс, през която е текла огромна река с дължина 1500 км. Реката се е простирала от планинската верига Прометей до обширния океан Хелас.

Данните и изображенията, получени от космическата сонда Марс Експрес на ESA показват, че в някакъв момент речното корито е било 7 км широко и 300 метра дълбоко. Стерео камерите на борда на сателита разкриват и безбройни притоци, които се вливали в гигантската река.

Вдясно на изображенията се вижда част от планинската верига Прометей, възвисяваща се 2500 метра над заобикалящите я равнини. Забележителна природна картина, не много по-различна от тези, които можем да видим на Земята.

Екипът, управляващ Марс Експрес, твърди, че реката е била пълноводна преди около 3,5 до 1,8 милиарда години по време на Хесперийския период. След това започнала Амазонската ера, по време на която в Reull Vallis настъпил ледник. Той издълбал долината, където се намирала реката като избутвал остатъците и ледени късове и така набраздил речното корито, както може да се види на снимките.

Учените вярват, че някога Reull Vallis е била като всяка друга долина на земята, но по-късно метеорите са изменили повърхността й и са издълбали кратерите, виждащи се на изображенията. Смята се, че кратерите и другите елементи от релефа в района може да са пълни с воден лед.

По материали на http://gizmodo.com