Хората, които искат да изпробват Hadoop, но не разполагат с клъстър за тестване, вече могат да направят това на своите компютри благодарение на новия софтуер Hortonworks Sandbox.


Hortonworks Sandbox представлява едновъзлова имплементация на Hadoop, базирана на Hortonworks Data Platform. Софтуерът е пакетиран във виртуална машина и включва всички типични компоненти на Hadoop, като подсистемата за управление на съхранението Hcatalog, хранилището за данни Hive и наборът от инструменти за анализи на данни Pig.

Пакетът също така идва с редица обучителни материали, които показват на потребителите как да изпълняват анализи на данни в Hadoop.

продължава в: Computerworld.bg