Нов център на Европейският съюз за борба с киберпрестъпността, наречен European Cybercrime Centre (EC3), отвори врати на 11 януари в Хага. Центърът, ръководен от Европол, има за цел да внесе „значителна промяна“ в стратегията на ЕС за справяне с този тип престъпления с помощта на по-тясно сътрудничество между страните-членки.

EC3 предоставя оперативна помощ на страните-членки, като им дава достъп до технологична експертиза при съвместни разследвания и им асистира при превенцията на киберпрестъпления и при водене на съдебни дела.

Фокусът на центъра е върху защитата от нелегални клибердейности, извършвани от организирани престъпни групи, особено такива, целящи банкови и други финансови кражби и злоупотреби. EC3 ще се стреми и да разбива такива престъпни мрежи и да събира данни за тях.

продължава в: Computerworld.bg