Едно от принципните ограничения на повечето масово достъпни 3-D принтери е малката им площ на печатане. Второто е, че може да се принтира само с един материал, което ограничава сложността на възможните обекти. Затова и досега на 3-D печата се гледа като на технология за създаване на бързи малки прототипи за по-големи и сложни обекти, които по-късно да се произведат по друг метод. Тук обаче се намесва 3-D принтерът Objet1000, масово достъпна машина с достатъчно голяма площ на печатане, способна да създаде цяла рамка за велосипед.

Objet1000 притежава вграден обем от приблизително 100х80х50 см, което е много повече от това, което може да предложи дори най-успешният настолен 3-D принтер. Но, както може да се убедите от видеото по-долу, Objet1000 не е настолен принтер. С цена от 800 хиляди долара, той надали може и да се продава толкова масово, колкото своя братовчед Makerbot.

Принтерът Objet1000 обаче има две уникални характеристики (като оставим настрана тази да създава наистина големи предмети). Първо, може да принтира обект от различни материали едновременно, което значи, че компоненти от различни видове пластмаса могат да бъдат съчетани и отпечатани наведнъж. Второто изумително качество на новия 3-D принтер е, че принтира всички обекти с еднакво висока резолюция – това значи, че големите обекти са също толкова прецизно изработени както малките, за да не се жертва качеството за сметка на размера.

Идеята е, че с Objet1000 дизайнерите вече няма да създават прототипи в намален мащаб, а могат да произвеждат идентични репрезентации на обектите (стига разбира се обектите да се вписват в обема за принтиране).

По материали на http://www.popsci.com