Вече няколко години астрономите изследват дълбокия Космос за подобни на Земята планети. Информацията, събрана с телескопа Кеплер, вече е с достатъчен обем, за да може, подобно на социологическа агенция, те да екстраполират данните до значима статистика. Учените са сигурни, че няколкото хиляди планети, които са открили са представителна извадка за цялата ни галактика. Според тях, Млечния път има много светове – поне един за всяка звезда и един подобен на земния на всеки шест звезди. Новините за екзопланети заливат астрономическите среди като лавина – върхът на която е съобщението, че Кеплер е открил 461 нови кандидати за планети. Това увеличава планетарния каталог на телескопа до внушителните 2740 потенциални планети, орбитиращи около 2036 звезди. Най-голямо увеличение се наблюдава в потенциалните планети със Земен размер – 43 процента.

Друг интересен факт – също 43 процента от планетите имат поне по един съсед. Това означава, че броят на планетите е доста по-голям и планетните системи с по един обект са рядкост. Астрономите също са достигнали до извод, че независимо от класа звезда, тя може да има планета с размерите на Земята, в орбита около себе си. Според статистическите данни, в Млечния път може да има около 17 милиарда такива планети.

Телескопът Кеплер открива екзопланетите като изследва над 156 000 звезди и следи за отклонения в тяхната яркост, които могат да бъдат резултат от планети, преминаващи пред зрителното поле на телескопа. Тези изменения в яркостта трябва да бъдат задълбочено проучени, за да могат астрономите да са сигурни, че става дума за планети, именно поради това се слагат предварителни етикети – „кандидати за планета“. Потвърдените реални планети до момента са 105.

Астрономите Джон Джонсън и Джоната Суифт от Калифорнийския технологичен институт наскоро потвърдиха част от тези планети за специално проучване, целящо да опредили броя на планети в галактиката ни. Те са изследвали система от пет планети, наречена Кеплер-32, която е орбитирала около звезда джудже от клас М. Тези звезди са често срещани в Млечния път, около 76% от всички звезди в галактиката ни са такива. В сравнение с нашето жълто слъце, те са по-оранжеви и два пъти по-малки. Други астрономи също са изказвали предпложения, че всяка звезда има поне по една планета, но това е първото изследване, което използва най-често срещания клас звезди, за да достигне до същите предполагаеми резултати.

Две от планетите в системата Кеплер-32 вече са били потвърдени като такива, чрез методи от земните обсерватории, а екипът на Калтек е направил това за останалите три. Обектите са с размер, близък до земния и орбитират доста близо до звездата си. Според Джонсън и неговия екип, тези планети също така доста наподобяват останалите, открити от Кеплер и обикалящи около звезди джуджета от клас М. Това води до извода, че множество от планетите, които се срещат около тези разпространени звезди, са подобни по размер и характеристики на вече откритите. Следователно предположението, че около всяка звезда в Млечния път има по една планета, е малко консервативно. По-задълбочени изследвания могат да увеличат тази статистика до поне две планети на всяка звезда.

До какви изводи водят тези открития? За астрономите, те показват, че Кеплер и земните обсерватории са способни да наблюдават и проучват огромен брой планети и планетоиди, около също толкова голям брой звезди, което значи, че много подобни открития тепърва предстои да бъдат направени. Но в по-общ план всичко това трябва да покаже на хората едно : ние не сме уникални и сами в Космоса, дори в нашата галакатика. Други, подобни на Земята планети, обикалят около други, подобни на нашето Слънце звезди, образно казано на всеки метафоричен ъгъл в Млечния път. Дори само нищожна част от процента от тези планети да поддържат някаква форма на живот, това би означавало, че в нашата галактика съществува разнообразие от милиони и милиони видове, обитаващи милиони светове.

По материали на popsci.com