Още със зараждането на индустрията за производство на мобилните телефони се породиха и притесненията за здравните рискове, които крие употребата им. През последните четири десетилетия телефоните ставаха все по-малки и все по-широко разпространени и си проправиха път до самия център на човешкото съществуване. Опасенията за вредите останаха малко на заден план като неясно притеснение, което дори учените не могат да дефинират, нито елиминират. Най-доброто, което изследователите правят по този въпрос, е да кажат, че радиацията от клетъчните телефони може би причинява рак.

Това, което спира учените на този етап от хипотезата им, е, че за разлика от рентгеновите лъчи и другите форми на високо енергична йонизираща радиация, ниските нива на излагане на радио-вълните нямат нужната сила да проникнат в клетките и да разрушат части от човешкото ДНК. За да се говори за генетични мутации в мозъчната тъкан в следствие от радио честотите на клетъчните телефони, тъканта трябва да абсорбира огромна доза от тях, а изследователите просто не знаят дали това наистина се случва – дори при хората, които прекарват по-голямата част от живота си с мобилен телефон, залепен за ухото си.

За да получат окончателен отговор, учените трябва да са в състояние да измерят колко точно радиация абсорбира мозъкът при нормална употреба на клетъчен телефон – и може би най-накрая са открили начин да го направят.

Радио честотите се преобразуват в топлина, когато се абсорбират от мозъчната тъкан, и тази топлина може да бъде засечена с помощта на ядрено-магнитен резонанс. За съжаление, поради силното магнитно поле, не може просто един човек да бъде пъхнат в ядрено-магнитния резонанс с пълния си с метални части мобилен телефон, за да се измери колко се затопля мозъка му. В миналото учените са използвали електрически сонди, които да излъчват енергия в точно копие на човешки мозък, след което измервали топлината. Но подобни симулации никога не са били достатъчно близки до реалността, за да гарантират окончателни резултати.

Сега група изследователи от Ню Йорк и Ню Джърси са проектирали антена, които излъчва радио честоти по същия начин като клетъчните телефони, но без да включва метални части. Вече са направили опит, в който поставили антената близо до главата на крава в ЯМР и проследили горещите точки в мозъка й.

В бъдеще, тази система би трябвало да позволи на учените за построят точна 3D карта на радиацията от клетъчните телефони в човешкия мозък. Това е изключително важна стъпка за определянето на това колко на енергия е изложен органът и дали тези малки дози могат да представляват реална заплаха за здравето и живота на хората.

По материали на http://www.popsci.com