HP представи нова версия на софтуера HP Business Service Management (BSM), първото решение по рода си, което използва анализа на големи масиви данни за подобряване на производителността и достъпността на бизнес софтуера в мобилни и хибридни ИТ среди.

С нарастващото използване на технологии за виртуализация и облачни технологии, ИТ организациите вече не са съвсем наясно и не контролират всички технологии в техните среди. Това затруднява приложенията и оперативните екипи да предвидят потенциални проблеми. Поради тази причина, ИТ имат нужда от ново решение, което едновременно да предсказва появата на по-ранно известни проблеми и да идентифицира неизвестни досега проблеми преди те да възникнат.

Софтуерът HP BSM осигурява видимост от „край до край” в ИТ приложенията и услугите. С мощните, в реално време и хронологически, анализи за наблюдение на състоянието на цялото ИТ оборудване – от бизнес услуги и приложения до инфраструктура и мрежи, клиентите могат да предвидят реални ИТ проблеми преди те да са се случили.

“В съвременните сложни хибридни среди, където наличността и изпълнението на бизнес услуги е в пряка връзка с бизнес успеха, ИТ организациите търсят нови начини за осигуряване на предвидими нива на услугите,” каза Aджей Гопал, старши вицепрезидент и генерален мениджър, Hybrid and Cloud Business Unit, Софтуер, HP. “Новото решение на HP Business Service Management осигурява оперативен интелиджънс от „край до край”, за да помогне на ИТ да взимат по-ефективни решения и да подобрят нивата на предоставените услуги в комплексните, динамични ИТ среди”, допълни още той.