Визитка на проекта

Име на проекта: Внедряване на цялостна интегрирана информационна система за управление на човешките ресурси – HeRMeS V

Възложител: Vivacom (БТК)

Изпълнител: ТехноЛогика

Дата на стартиране/дата на приключване на проекта: 10.2011-10.2012 г.

Бюджет на проекта: Проектът включва имплементиране на 10 процеса, свързани с управлението на човешки ресурси и интеграция с 4 системи. Екипът по проекта включва 38 служители – 24 от страна на възложителя и 14 от страна на изпълнителя.

Vivacom е доставчик на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти – от мобилни и фиксирани гласови услуги, високоскоростен Интернет достъп чрез Vivacom Net, през услуги за пренос на данни, през мобилни и фиксирани мрежи до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента. „Компанията е лидер в предоставянето на пълно портфолио от телеком решения и се отличава с предоставянето на пакетни услуги на клиентите си – заявиха от Vivacom. – Компанията инвестира постоянно в последните телекомуникационни технологии и прилагането на иновации, което дава възможност за създаване и внедряване на практики и услуги, които са съпоставими с конкуренти на световно ниво.“

Топ приоритетите на компанията я водят към проекта

Основни приоритети в организационен аспект на компанията са постигане на висока ефективност и ускоряване на всички процеси в телекома, подобряване и ускоряване на вътрешната комуникация, скъсяване на времето на реакция към динамично развиващия се телеком пазар и осигуряване на гъвкави решения според специфичните бизнес потребности, коментираха от Vivacom.

продължава в: Computerworld.bg