След създаването на марката Vivacom, една от важните бизнес инициативи на телеком операторът е да се превърне в по-ефективна, отворена и ориентирана към клиентите организация, предлагаща комплексни телекомуникационни решения с най-високо качество. За да бъде осъществена тази инициатива, компанията се нуждае от ефективни бизнес анализи (Business Intelligence), модерно хранилище за данни (Data Warehouse) и резултатни ИТ процеси. 

“Към момента на стартиране на проекта за създаване на цялостна интеграционна архитектура със средствата на Informatica, компанията разполагаше с 14 системи, които обработват и съхраняват данни от различни части на деловата дейност – обяснява Иван Чолаков, ИТ директор на Vivacom. Общият обем на данните в организацията надхвърля 11 TB и имаше повече от 500 потребители на BITools.

продължава в: Computerworld.bg