Министерството на финансите (МФ) е българска институция, отговорна за разработването, координирането и контрола при осъществяването на държавната политика в областите публични финанси, данъчна политика, управление на държавния дълг, финансови услуги и финансови пазари, вътрешен контрол.

Визитка на проекта

Име на проекта: Изграждане на MS частен облак в структурата на МФ

Възложител: Министерство на финансите

Изпълнители: ИТ екипът на МФ и Microsoft Consulting Services

Дата на стартиране/приключване: 01.09.2012-30.10.2012 г.

Мисията на Министерството на финансите е да поддържа устойчиви и прозрачни публичните финанси на страната, подпомагайки правителството в изграждането на ефективен публичен сектор и създаването на условия за икономически растеж.

ИТ средата в МФ доскоро не е била така добре виртуализирана

и не е имало достатъчна интегрираност между отделните системи, сподели за Computerworld България Ивайло Манджуков, директор надирекция „Информационни системи“ към министерството. Така във ведомството са имали затруднения при постоянния мониторинг и оптимизирането на наличните ресурси. Същевременно ИТ екипът на ведомството е изпитвал все по-голяма необходимост от това да може да се фокусира върху иновациите, а не само върху поддръжката, да оптимизира разходите си и да отговори на нуждата от по-голямо бързодействие и висока надеждност на информационните системи. Имало е нужда от постигане на по-висока ефективност във всекидневната работа на ИТ специалистите и от по-бързо въвеждане на нови ИТ услуги в организацията.

продължава в: Computerworld.bg