“Основното предизвикателство пред развитието на сектора на високите технологии е наличието на достатъчно и добре подготвени млади хора. Ние комуникираме с МОМН, за да направим така, че всяка следваща година приемът в тези специалности да бъде по-голям”, заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма, Делян Добрев, днес. Той откри третото издание на конференцията “Индустрия и иновации 2012”, която се състоя в София.

Иновациите, като сектор с потенциал, ще бъдат гръбнакът на следващия програмен период на ОП “Конкурентноспособност, обясни Добрев. Според него отпуснатите средства няма да бъдат по-малко от досегашните, които са на стойност 1,17 млрд. евро. Министърът припомни, че, за да отбележи ръст в икономиката, България трябва да изнася крайни продукти с висока добавена стойност.

Създаването на иновации ще бъде стимулирано от Sofia Tech Park, по който се работи от четири месеца и се очаква да започне да функционира следващата година. Технологичният парк ще бъде насочен към развитието на иновации в сферите на информационните технологии, природните науки и енергията. Екосистемата, която той ще развие, ще включва наука, образование, достъп до финансиране и менторска мрежа.

продължава в: CIO.bg