Учени от Университета в Генуа, Италия, са разработили технология на електронна микроскопия, която позволява за първи път да се разгледа въртеливата структура на ДНК. Статията е публикувана във вестник NanoLetters, като обобщение на получените резултати са поместени в списание New Scientist.

За да получат изображението на учените се е наложило да използват изцяло нова подложка, с която да фиксират нуклеиновата киселина. В нея са били положени микроскопични опори, върху които е могло да бъде „опъната“ ДНК-то и съответно да може да проникнат в дълбочина електронните лъчи на микроскопа. В резултат на това учените са получили изображение, в което са ясно видими вдлъбнатините от A-формата на ДНК структурата.

Отбелязано е че в снимката дебелината на молекулата не е с реалните си размери, което се дължи на факта че не са засечени единични молекули, а сегмент от шест направления на нуклеиновата киселина. Неспособността да се заснеме единична молекула от ДНК учените отдават на недостатъчната чувствителност на матрицата на електрониня микроскоп. В последващ етап от експеримента единичните молекули се разрушават вследствие на електронното бомбардиране на микроскопа.

Новата технология ще позволи да се изследват взаимодействията и измененията на ДНК-белтъчните, както и да се проследяват промените в отделните молекули на нуклеиновата киселина.

По-рано, друга група от учени успяха с помощта на „атомен“ микроскоп да определят последователността на нуклеотидите в ДНК.