Един от сериозните проблеми днес е въпросът за рециклирането на електронните устройства. Холандски ентусиасти са намерили свой подход към преработването на излезлите от употреба USB флашки. Та са създали модела Boardy USB Stick, който е направен от хартия. Е, не целия, има и електроника, но всички материали в устройството могат да бъдат рециклирани, без да се нанася вреда на околната среда.

Тази концепция е избрана неслучайно. Според създателите на Boardy USB-stick, често флашките с малък размер се използват само един или няколко пъти. Като се има предвид с каква скорост нарастват обемите на тези устройства, холандците считат, че е нецелесъобразно да се харчат материали за „опаковка“ на чиповете.

Вместо това те предлагат да се използва хартия. Такова едно устройство има своите предимства – то е леко (демонстрационният екземпляр тези само 2 грама) и е с малки размери (3 х 4 см). Дори можете да го изпратите по обикновената поща – като писмо.

Именно този дизайн е приет за основа на хартиената опаковка за устройството. За сега създателите на еко-флашката не съобщават цена, но може да се предположи, че ще евтина. Поне би трябвало.

продължава в: PCWorld.bg