Етикет "постдокторант"

ВТУ изпълнява технологични проекти по ОП “Човешки ресурси”

Висшето транспортно училище (ВТУ) „Тодор Каблешков” с партньор “Метрополитен” ЕАД – София са бенефициенти по проект „Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ „Т. Каблешков”, чрез подкрепа за развитието  на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет на България. Стойността на

На 27 юли предстои информационно събитие по швейцарската програма за научен обмен Sciex-NMS-CH

Sciex осигурява изследователски стипендии за докторанти и постдокторанти. Предстоящият конкурс по програмата ще бъде отворен от 1 септември до 1 ноември.