Етикет "ФМИ"

Българска платформа за автоматично тествaне на бизнес процеси

TASSA е създадена от екип от Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) при БАН в партньорство със софтуерната компания Рила Солюшънс и български специалисти от Факултета по математика и информатика (ФМИ) към СУ „Св. Климент Охридски”.

ФМИ на СУ ще разработва програми за е-форми на дистанционно обучение с проект по ОПРЧР

Проектът ще предостави възможност за разработване на пет програми за дистанционно обучение с преимуществено използване на електронни форми на обучение.