Етикет "докторант"

ВТУ изпълнява технологични проекти по ОП “Човешки ресурси”

Висшето транспортно училище (ВТУ) „Тодор Каблешков” с партньор “Метрополитен” ЕАД – София са бенефициенти по проект „Повишаване, усъвършенстване и разгръщане на научния потенциал на ВТУ „Т. Каблешков”, чрез подкрепа за развитието  на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ в транспорта”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет на България. Стойността на

Студентски кредити за 80,5 млн. лв. ще гарантира държавата през 2013 г.

Министерският съвет издаде държавна гаранция по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в размер до 80,5 млн. лв. Средствата са предвидени в Закона за държавния бюджет за тази година. Това реши правителството на заседанието си на 30 януари 2013 г. Основна цел на програмата за студентско кредитиране, която започна през 2010 г., е създаването на условия за свободно развитие на висшето образование, както и за достъп до висше образование

Връчиха 39 договора по ОПРЧР на български висши училища и научни институти

Министър-председателят Бойко Борисов, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, връчиха 39 договорa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013 г.“ по схеми „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“ и „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“. 39-те договора бяха връчени на висши училища,

На 27 юли предстои информационно събитие по швейцарската програма за научен обмен Sciex-NMS-CH

Sciex осигурява изследователски стипендии за докторанти и постдокторанти. Предстоящият конкурс по програмата ще бъде отворен от 1 септември до 1 ноември.

От какво се нуждаят компаниите, за да управляват съдържанието си, ще обсъдят участниците в уебинар на 10 май

Пред какви трудности са изправени компаниите, които нямат внедрена система за управление на съдържанието, какво определя нуждата от внедряване на системи за управление на документооборот, осъзнават ли компаниите нуждата от справяне с проблемите, свързани с документооборота, как системите за управление на документооборота биха могли да повишат ефективността на работа, какви са технологичните възможности за архивиране и управление на документи и ползите от въвеждането на такива системи са част от акцентите,

6 млн. франка отпусна Швейцария за изследвания и стипендии по програма за научен обмен

Инструментите по програмата включват три модула – стипендии до 24 месеца за докторанти и пост-докторанти, краткосрочни научни визити за млади и утвърдени учени и разработване на съвместни научни проекти между български и швейцарски научни организации.

През септември МОМН ще обяви процедура за кандидатстване и подбор на млади учени и пост-докторанти

Инициативата е в подкрепа на едномесечни обучения в чужбина на млади изследователи и пост-докторанти за работа с високотехнологични комплекси и продукти по проект „Наука-бизнес” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.