За пръв път космическият телескоп Хъбъл е наблюдавал водни изригвания от ледената повърхност на луната Европа. Сателитът на Юпитер е едно от най-вероятните за извънземен живот места в Слънчевата система, а според Лоренц Рот – водещия учен, който е направил откритието, „то е невероятно вълнуващо“. Наистина?

До този момент различни доказателства подсказваха, че под ледената повърхност на Европа има огромен океан, но това е първото пряко наблюдение на водна пара, която е изхвърлена от недрата на планетата. Рот обяснява:

„Най-простото обяснение на този феномен е, че водната пара е изригване от някоя от цепнатините в ледената покривка на Европа. Ако тя е съврзана с подземния океан, за който сме сигурни, че съществува, това ще ни даде невероятната възможност да изследваме химичния състав на тази потенциална биосфера, без да се налага да прбиваме километри ледена покривка“.

Проучвания, свързани с тези „изригвания“ на Европа, се правят от декември 2012 от NASA, за да се увери агенцията, че става дума за истински водни „гейзери“, с не по-екзотични и редки обяснения като удар от метеорит например. Рот казва, че дългите километри цепнатини в повърхността на Европа може би вентилират водна пара, процес сходен с този, който сондата Касини наблюдава на Енклад – една от луните на Сатурн.

Изригванията изглежда биват повлияни от гравитацията на Юпитер и орбиталната позиция на Европа. Всъщност, откритието за тези водни изригвания може да потвърди с голяма сигурност съществуването на подземния океан, за което учените досега имаха само косвени и теоретични доказателства.

Според NASA, водните изригвания от Европа не отиват в Космоса, а падат обратно на повърхността под действието на гравитацията, след като са достигнали до височини от порядъка на 200 километра. Последните данни и измервания от Хъбъл потвърждават тази теория.

По материали на Sploid