Изследователи от Калифорнийския технологичен институт, по-известен като Калтек, създаван нова технология за микроскопи с надеждата емпирично да определят дали съществува живот отвъд планетата ни. Устройството е наречено Digital Holographic Microscope и е проектирано да открие микроби в Космоса.

Последният път, в който Националното управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (НАСА) активно търсеше друга форма на живот извън Земята, беше през 1976 година чрез космическата програма Viking. Оттогава няма ясно представени резултати от протичането на изследването.

Към момента се влагат ресурси за откриването на вода на другите планети, като се смята, че това ще бъде достатъчно да ни ориентира къде да търсим живот. Проблемът с откриването на вода не е локализирането ѝ, а как да се определи какво вещество е.

Няма как учените да използват традиционен микроскоп, за да изследват пробите от Космоса. Digital Holographic Microscope представя нов подход към проблем, с който се сблъскваме от десетилетия. Вместо да използва лещи, за да се фокусира върху обекти, той използва лазер, за да покаже 3D движения в микроскопични частички/капчици. След това движението се анализира, за да се установи дали е случайно или с цел – като на жив организъм.

Микроскопът не е с разглобяващи се части, които го прави идеален за космическа мисия, където ремонт би бил невъзможен. Изследователите имат конкретна цел в съзнанията си – една от луните на Сатурн – Енцелад. Луната има ледена обвивка, на която бяха открити огромни гейзери, които изпращат изпарения в пространството и потенциални микроорганизми в Космоса. Digital Holographic Microscope, който Калтек разработват, трябва да може да търси живи микроби в изпаренията от една от струите на Енцелад.

Учените са тествали устройството в Арктика, като планират да го изпробват дори в по-тежки условия на околната среда, като например тези на Южния полюс.