До неотдавна ДНК разшифроването дори на много малки части от генома изискваше скъпа апаратура в изключително модерни лаборатории. Днес сме близо до поставянето на тази технология във всеки джоб. Тази седмица, екип учени от Калифорнийския университет и Швеция обявиха, че са създали микроскоп, който използва камерата от смартфон, за да засече флуоресцентните продукти от реакциите, които се ползват за разшифроване на генетичния код. На практика това означава, че всеки лекар може да включи този мобилен микроскоп към смартфона си и да направи ДНК анализ на тъкани и тумори на места, които не разполагат с добре оборудвани болници и лаборатории в близост.

Учените, които са публикували работата си вчера в Nature Communicationsсмятат че постижението им може да доведе до ускоряване на темповете на новата сфера на телемедицината. Молекулярната диагностика е златен стандарт, когато трябва да се диагностицира рак например – много важна стъпка за ранно лечение и положителен изход. Изследователите още казват, че мобилни телефони с достатъчно добри камери, способни да конкурират микроскопите на патолозите, са ключът към тази технология. Те са разработили и отпечатали на 3D принтер оптомеханична приставка, която се интегрира към камерата на смартфон Lumia 1020. Приставката съдържа и два малки лазерни диода за флуоресцентна диагностика. С помощта на тази приставка учените са могли да диагностицират успешно рак на дебелото черво в тъканни проби.

На теория този метод позволява на лекарите да диагностицират тумори само с предметно стъкло и смартфон. Новият смартфон микроскоп, отбелязват изследователите, има достатъчно потенциал за развитие. Засега с него трябва да работи обучен лаборант, а точността също може да бъде подобрена. Постижението обаче е много важна стъпка към общодостъпната молекулярна диагностика.