Колкото бързи и мощни да са станали новите компютри, все още не могат да се сравняват с възможностите на човешкия мозък. Факт е, че компютрите са програмирани да изпълняват конкретни задачи, но това е поредното доказателство едновременно и за техните понякога ограничени възможности.

През последните години учени опитваха всякакви начини да накарат един суперкомпютър да пресъздаде сложната дейност на човешкия мозък. Според биолози мозъкът на човек разполага с приблизително 90 милиарда нервни клетки, които са свързани от буквално трилиони връзки, наречени синапси. Тази система от сложни връзки в мозъка предоставя „стотици трилиони различни пътища, по които да се предвижват мозъчните сигнали“.

За пресъздадат тази активност учените се нуждаеха от 82 000 процесора, които да захранват един от най-бързите компютри в света, за да имитират само 1 секунда от нормалната мозъчна дейност на човека.