Според годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. към 31 декември 2010 г. 3G покритието (по стандарта UMTS) по население на Vivacom е 93,43%, за Мобилтел този показател е 84,87%, а за Глобул – 88,96 на сто, съобщава от Vivacom. В същото време 3G мрежата на Vivacom осигурява покритие на 76,71% от територията на страната, Мобилтел – на 55,9%, а на Глобул – 60,23 на сто.

Общите приходи от мобилни услуги бележат спад за втора поредна година, като за цялата 2010 г. те възлизат на 1,94 млрд. лв., или намаление със 7,7 на сто спрямо оборота от 2009 г.

продължава в: Computerworld.bg