Библиотеката на Конгреса в САЩ заяви малко по-рано през седмицата, че вече е готова със събирането на всички tweet-ове и сега пред държавната организация остава задачата да архивира и организира повече от 170 милиарда tweet-ове.

През 2010 г. Twitter подписа споразумение с правителствената институция да я снабдява с всички tweet-ове, които се появяват в социалната мрежа. В периода 2006-2010, когато бе подписано споразумението, tweet-овете наброяваха близо 21 милиарда. Днес положението е доста по-различно като само на ден се пишат по около половин милиард tweet-ове и библиотеката ще има задачата да прибави към началните 21 милиарда tweet-ове още около 150 милиарда такива.

В изявление по темата библиотеката пише:

„Twitter е нов вид задача за Библиотеката на Конгреса, но е с доста голяма важност. Обществото все по-често се обръща именно към социалните медии, за да изрази емоциите си, да комуникира с останалите хора и какво ли още не, което прави задачата изключително важна.

Въпреки че все още не сме приключили с архивирането и събирането на tweet-овете и не сме дали достъп на изследователите до информацията, то вече повече от 400 любопитни хора по цял свят пожелаха да получат достъп до информацията. Основен интерес за изследователите са проявите на гражданска журналистика,  емоциите на пишещите, както и предвижданията на хората за борсата.”

Библиотеката на Конгреса все още не е излязла с ясно съобщение как точно ще могат хората да употребяват архива.