Калифорнийската компания Artemis Networks обяви, че планира да внедри технология, която ще позволи на абонатите на безжични мрежи да получат максимална скорост на предаване на данни на своите устройства, независимо от наличието на други потребители, използващи същия радиочестотен спектър.

Технологията се нарича pCell (от „personal cell“) и в основата й е друга технология – DIDO (Distributed Input Distributed Output).

В една сграда или обществено място може да има няколко точки на Wi-Fi достъп, които използват един и същ радиочестотен диапазон. Подобна е и ситуацията в жилищните сгради, където в един апартамент може да се получават сигнали от Wi-Fi мрежите от съседните апартаменти. Това води до интерференция – наслагване на вълната. В резултат или „побеждава“ по-мощният сигнал, или резултиращият сигнал – сумата от два или повече сигнала – се превръща в смесица, която не може да бъде дешифрирана.

За да бъде избегнато това, абонатите получават поотделно достъп до безжичната мрежа или с други думи всеки потребител трябва да изчака реда си.
Така например, ако се насложат сигналите от две точки за достъп, всяка от които обслужва свой абонат, максималната скорост за всяка пада два пъти. Ако броят е трима, скоростта за всеки е 33% от максималната и т. н.

Ако обаче Wi-Fi точките за достъп бъдат заменени с точки DIDO няма да има интерференция и всеки потребител ще може да получи максимална скорост на пренос на данните. В мрежата DIDO формата на вълната на радиосигнала се модулира не в точката за Wi-Fi достъп, а в дейта център на DIDO, който е ключов елемент от технологията. За всяка точка на достъп този център модулира собствена форма на вълната и изпраща към точката вече модулирана вълна.

След като е получила предварително модулираната вълна, точката за достъп DIDO излъчва сигнал към устройството на потребителя. Но тъй като устройството може да се намира в радиуса на няколко мрежи DIDO, то получава сигнали от всички точки за достъп – както и при Wi-Fi мрежата.
За устройството обаче тази смесица от сигнали не е загадка, тъй като вълните са модулирани предварително така, че то може ясно да разпознае своя собствен сигнал – този, който е предназначен за конкретното устройство.

По думите на генералния директор на компанията Стийв Пърлман в лабораторни условия инженерите са успели да поставят 10 точки за достъп DIDO и 10 устройства, без скоростта на пренос на данните да намалее. Броят на устройствата и на точките може да се увеличи и на теория няма предел, казват разработчиците.
DIDO точки може да бъдат поставени на покривите на сгради, в закрити помещения, на външни стени и т.н.

Сървърите в дейта центъра DIDO са снабдени със стандартни процесори и работят с операционната система Linux. За да могат да приемат сигнала устройствата на абонатите трябва да претърпят минимална модификация, която няма да увеличи стойността им.

От Artemis Networks твърдят, че са в преговори с телекомуникационни компании и производители на електроника, с цел по-бързо внедряване на новата технология. Очаква се тя да започне да действа през втората половина на 2014 година.

По материали на CNews