ProxyUnsetter е прост и много полезен мрежови инструмент, което работи във фонов режим и сканира за всички промени, извършени в системните прокси настройки. Програмата може да ги върне незабавно, като същевременно показва известия. Този софтуер работи от системната лента. Оттам то следи настройките на прокси сървъра и извършва различни действия, когато установи, че са направени промени. ProxyUnsetter може да показва известия, за да ви уведоми, че е зададен нов прокси сървър, но можете да го деактивирате, ако предпочитате.
Програмата е безплатна.

Разработчик: Tjeerd Hans Terpstra

Официален сайт: https://github.com/tjeerdhans/proxyunsetter

Линк за сваляне:

Windows, MIT License: ProxyUnsetter 1.1 (87 KB)