Desktop Listview е Декстоп инструмент. Това леко приложение ви позволява да показвате иконите си като списък на вашия работен плот, по подобен начин, както директориите и отделните файлове се показват в Windows Explorer, когато е избран „list“ режимът за преглед. По подразбиране Desktopview Listview е конфигуриран да работи при стартиране на Windows и да се намира в системната област. След като го стартирате, ще забележите, че иконите на работния плот автоматично се подреждат и се показват в списък, а не в стандартен режим. За да деактивирате изгледа на списъка за иконите на работния плот, трябва само да кликнете два пъти върху иконата на системната област.
Програмата е безплатна.

Разработчик: Eggbath Software

Официален сайт: https://sourceforge.net/projects/listview-desktop/

Линк за сваляне:

Windows, Freeware: Desktop Listview 1.1.4.4 (1,10 MB)