Dataedo Portable е приложение за работа с база данни. Това е програма, която ви улеснява с удобния си интерфейс и изчерпателни инструменти, които да ви помогнат да създадете съответната документация за вашите SQL бази данни. По този начин ще можете да подобрите производителността си, да избегнете грешки и да спестите много време в процеса. Програмата може да се използва, за да се съберат и поддържат речници на данни с описания за таблици, колони и връзки, за да се видят схеми на база данни с ERDs, както и да се поеме контрол върху документалните процедури, функции и задействания. Тя поддържа Oracle, SQL Server и MySQL.
Програмата е преносима, не изисква инсталация и  предназначена за напреднали потребители.

Разработчик: Logic Systems sp. z o.o.

Официален сайт: https://dataedo.com/

Линк за сваляне:

Windows, Trial: Dataedo Portable 5.2.8 (34,0 MB)