Печатането на документи не означава просто да натиснете бутона и да изчакате листа хартия да излезе с данните ви. Трябва да се отдели известно време, за да се подредят правилно страниците и оформлението, поради разнообразието от типове файлове, които могат да бъдат отпечатани. ColorPlus Printer Drivers ще ви помогне в това отношение, като ви дава възможност да запазите настройката на принтера за многобройни видове цели. С изключение на прозореца за управление, приложението не е оборудвано със собствен интерфейс. Всъщност то е виртуален принтер, който се задейства всеки път, когато натиснете бутона за печатане. Нещо повече, той служи и като мощен инструмент за преобразуване на документи, с прилично разнообразие от опции.
Програмата няма да затрудни и начинаещи потребители.

Разработчик: Black Ice Software

Официален сайт: http://www.blackice.com/Printer%20Drivers/ColorPlus%20PDF%20Printer%20Drivers.htm

Линк за сваляне:

Windows, Shareware: ColorPlus Printer Drivers 14.92 Revision 1784 (108 MB)