Z-Tree Z-MemoryPool е леко приложение, което осигурява нов алгоритъм за сортиране и организиране структурата на данни, както и за картографиране на ключови стойности. Това, което прави инструмента да се откроява от подобните е фактът, че той може да сортира огромни файлове (над 1GB) директно в паметта. Въпреки това приложението изисква много малко системни ресурси, понякога дори по-малко от самия размер на файла. Ще можете да извършите сортирането във възходящ или низходящ ред за желания файл на вашия компютър. След операцията приложението създава нов файл в същата папка с разширение ASC или DESC, така че да знаете точно какъв тип сортиране е извършено.
Програмата е предназначена за напреднали потребители и програмисти.

Разработчик: ZTreeSoft

Официален сайт: http://www.ztreesoft.com/

Линк за сваляне:

Windows, Apache License 2.0: Z-Tree Z-MemoryPool 1.0.0 (488 KB)