Caret е помощен HTML редактор. Това е силно опростен Markdown редактор, който има за цел да подобри производителността ви при разработването на леко работещи сайтове. Тази програма не впечатлява с привлекателни функции, въпреки че обгръща основните характеристики, които ще са ви нужни. Програмата предлага възможности за проверка на синтаксиса, като прозореца предлага екран за предварителен преглед, проверка на правописа, възможност за експортиране на проекти в PDF формат, два режима на тема (тъмна и светла), много полезна опция за блокиране и други.
Програмата е Open Source  и е безплатна.

Разработчик: Caret.io

Официален сайт: https://caret.io/

Линк за сваляне:

Windows, Open Source: Caret 3.1.0 (53,1 MB)