AD Sound Tools е аудио редактор. Това е инструмент, който се предлага с различни опции за генериране на звук, запис на аудио файлове и анализ на звука в реално време. Повечето функции са на едно място, предотвратявайки ви да губите прекалено много време за настаняване. Програмата няколко осцилоскопа, както и два спектрални анализатора, които помагат да се види вълната на входящия звук. Прозорецът съдържа и контролни бутони за генериране на звук и конфигуриране на устройствата за възпроизвеждане и запис. Това може да се направи и чрез стандартните конфигурации на Windows, които могат да бъдат достъпни от менюто „Опции“. Медийните устройства могат да бъдат закачени към компютъра ви.
Програмата е с приятен интерфейс.

Разработчик: Adrosoft

Официален сайт: http://adrosoft.com/index.html

Линк за сваляне:

Windows, Trial: AD Sound Tools 1.2 (2,40 MB)