Swift Budget Tool е инструмент за организиране на личния или семейния бюджет. Това е лека програма, която ви позволява да добавите доходи и разходи, за да разберете с колко пари разполагате, така че да можете да си правите бъдещи планове. Приложението има опростен дизайн и не предлага други функции, но е доста лесно за използване. Интерфейса предлага някои полезни шаблони в панела вляво, които могат да бъдат вмъкнати в полето за описание с едно кликване с мишката. Елементите могат да се добавят от панела вляво или да се опишат описанията им ръчно като ще можете да определите разходите за всеки от тях.
Програмата е безплатна.

Разработчик: Swift Eagle Technologies

Официален сайт: http://www.swifteagledesign.com/budget.shtml

Линк за сваляне:

Windows, Freeware: Swift Budget Tool 1.0 (305 KB)