Logtalk е език за програмиране, който попада в обектно-ориентираната категория, като основната му цел е за повишаване на езиковите способности на Prolog с допълнителни функции. Този програмен език използва модерни Prolog реализации за back-end компилационни задачи. Като такъв, той предлага поддръжка на високо ниво и операции за многонишково програмиране, но също така и модули, прототипи, класове, протоколи, категории и други. Също така, Logtalk включва възникнали от събития, възможности за програмиране като включва компонент на базата на програмната поддръжка.
Програмата е предназначена за програмисти.

Разработчик: Paulo Moura

Официален сайт: http://logtalk.org/

Линк за сваляне:

Windows, Apache License 2.0: Logtalk 3.10.7 (2,91 MB)