Batch It! Ultra е просто приложение, което ви позволява да извършвате няколко операции върху вашите снимки в пакетен режим, включително преоразмеряване и преобразуване. Програмата може лесно да се използва от всички хора, без значение какъв опит имат те. Интерфейсът на програмата е лесен за ползване. Файловете с изображения могат да бъдат импортирани в списъка с помощта на файловия браузър или метода „Drag and Drop“. Така ще можете да промените формата на изображението, както и да изберете дълбочината на цветовете, заедно с метода за преоразмеряване. Също така ще можете да конфигурирате настройките на картината, когато става дума за качество, изглаждане, компресия, EXIF ​​информация, манипулация, яркост, контраст, оттенък и сянка на падане.

Разработчик: iRedSoft Technology Inc

Официален сайт: http://www.batchimage.com/product/batchitultra4/

Линк за сваляне:

Windows 32-bit, Trial: Batch It! Ultra 5.48 (12,2 MB)

Windows 64-bit Batch It! Ultra 5.48 (13,0 MB)