UnitConvertor-C е приложение за Windows, което ще можете да използвате, за да извършите конвертиране между множество мерни единици, свързани с електричество, магнетизъм и звук. Приложение е насочено към всички видове потребители, които нямат достъп до Интернет, когато им се налага да конвертират от една в друга мерна единица. С нея ще можете да конвертирате електрическото съпротивление, електростатичен капацитет, индуктивност, плътност на тока, напрегнатост на магнитното поле, заряд, ток, електрическа проводимост, потенциална разлика, Магнитна сила и много други.
Програмата няма да затрудни и начинаещи потребители.

Разработчик: Institute of Mathematics and Statistics

Официален сайт: http://www.math-solutions.org/unitconvert.html

Линк за сваляне:

Windows, Trial: UnitConvertor-C 2.6.13 (1,52 MB)