DeadPix е прост и лесен за разбиране софтуер, който има за цел да ви помогне при определянето на това дали екрана на вашия компютър притежава забили пиксели и ви дава възможност да се установят точното им местонахождение, както и възможности да се опитате да ги поправи. Основният прозорец на програмата ви дава достъп до опции за конфигуриране на нейното функциониране и параметри. Освен от „Red“, „Green“, „Blue“, „Black“ и „Random“ мигащи цветове, от които можете да използвате за определяне на положението на един мъртъв пиксел, ще можете и да изберете цвят по избор.
Програмата е Open Source  и е безплатна.

Разработчик: CodeDead

Официален сайт: http://codedead.com/?page_id=233

Линк за сваляне:

Windows, GPLv3: DeadPix 1.1 (2,12 MB)