CDR Analysis & Investigation е цялостно софтуерно решение, което дава възможност на фирмите да извършват задълбочен анализ на телефонните обаждания и по този начин да извличат ценни данни, които могат да използват за увеличаване на положителните резултати за техните клиентите и подобряване на техните продукти и услуги. Приложението ви позволява да добавяте нови „случаи“ и следователно да анализирате ефективността на телефонното обаждане от различни ъгли.
Програмата е предназначена за използване от напреднали в областта потребители.

Разработчик: ATS Bulk-ecommerce Solutions

Официален сайт: http://www.cdrdataanalysis.com/

Линк за сваляне:

Windows, Trial: CDR Analysis & Investigation 3.0 (6,13 MB)