Snail Driver е програма за поддръжка на драйверите. Това е интуитивен програма, която ще ви дойде на помощ, тъй като ще ви помогне да сканирате компютъра си и да откриете устройства, които имат нужда от актуализация на драйверите. Освен това, програмата ви дава възможност да изтеглите и инсталирате необходимите компоненти автоматично. След като завърши сканирането, ви се представя списък, който показва информация за инсталираните устройства, версии на драйверите, които те използват и дали има налични актуализации.
Програмата е безплатна.

Разработчик: SnailDriver

Официален сайт: http://snailsuite.com/

Линк за сваляне:

Windows, Freeware: Snail Driver 0.9 Beta (14,5 MB)