OBphasor е инструмент за изчисления. Това е разширен калкулатор, който е създаден да помогне за електроинженери да опростят работата си, като им предостави множество надеждни инструменти, включително много модули за преобразуване. Например е възможно да се генерират сложни математически функции, които да въведете в определените полета под „Relationships“ секцията. Програмата разполага с цялостен потребителски интерфейс, който предлага изключително достъпни органи за управление.
Програмата е преносима, не изисква инсталация и е безплатна.

Разработчик: Bogdan Tomoiaga

Официален сайт: http://www.smartgrids.ro/obenerg/obphasor/

Линк за сваляне:

Windows, Freeware: OBphasor 1.0 (3,72 MB)