FolderMill е интуитивен софтуер, който ви позволява да конвертирате автоматично всички Microsoft Office файлове в PDF файлове или JPEG, TIFF или PNG изображения. Програмата предлага поддръжка на много удобни опции, като например известия по имейл, регистриране на активността и правила за множествено преобразуване. При стартиране можете да конфигурирате общи настройки, свързани с максималното време за обработка, папката по подразбиране, местоположението на лог файловете, максималния размер на дневника, формат на дата и час, предупреждения по имейл, настройките на SMTP сървъра и други.
Програмата е с приятен интерфейс.

Разработчик: fCoder Group

Официален сайт: https://www.foldermill.com/overview

Линк за сваляне:

Windows, Trial: FolderMill 4.2 (73,8 MB)