Когато работите в офис с множество мрежи и много принтери, може да загубите много време, докато изберете предпочитания от вас принтер за отпечатване на вашите документи. Network Aware Printing е приложение, което ще ви помогне настройките да се завършват автоматично, в зависимост от текущата мрежа. Диалогов прозорец с инструкции ви информира, че освен факта, че Network Aware Printing не се нуждае от настройка, той автоматично създава папка в същата директория, за да запомни настройките.
Програмата е с лек и насочващ интерфейс.

Разработчик: Robert Jackson

Официален сайт: http://networkawareprinting.com/

Линк за сваляне:

Windows, Trial: Network Aware Printing 3.0 (7,30 MB)