Repartition Bad Drive е малко приложение, което може да ви помогне да изолирате лошите сектори от логически дялове и подобни устройства, така че твърдия диск да стане по-стабилен и малко по-надежден. Преди всичко трябва да сте сигурни, че грешките са свързани с лоши сектори или са причинени от нещо друго. Ако грешките, които получавате, са свързани например с инфекция от злонамерен софтуер, а след това се опитвате да изолирате лоши сектори, не решавате проблема си и дори можете да направите нещата по-лоши. Поради това е препоръчително да използвате инструмента, след като сте сканирали компютъра си със специализиран инструмент, който ясно показва, че твърдият диск съдържа невъзстановими лоши сектори. Приложението сканира и потвърждава лошите сектори, след като бъде стартирано.
Програмата е безплатна.

Разработчик: Abstradrome

Официален сайт: http://www.dposoft.net/rbd.html

Линк за сваляне:

Windows, Freeware: Repartition Bad Drive 1.01 (1,41 MB)