Diabetes Analyzer е програма, която ще ви помогне, ако имате диабет и се нуждаете от ефективен начин да следите нивото на глюкозата и искате да си запишете данните, така че да можете да ги следите и проверявате при нужда. Тази програма предлага минималистичен и удобен за потребителя интерфейс, който обединява няколко функции, които лесно могат да бъдат разбрани и управлявани от широк кръг потребители. Приложението не изисква допълнителна конфигурация. Трябва също така да посочите датата, на която въвеждате нивото на глюкозата за проследяване и изграждане на статистически данни.
Програмата е безплатна, но съдържа рекламни материали.

Разработчик: Bhavya Shah

Официален сайт: https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/diabetes-analyzer/9nblggh4q3qr

Линк за сваляне:

Windows, Ad-supported: Diabetes Analyzer 2.4.4.0 (76,3 MB)