Apache JMeter е проект с отворен код, който е разработен с цел тестване и измерване на изпълнението на различни ресурси (статични и динамични) при няколко типа натоварване. Първоначално приложението е насочено изключително към уеб приложения, но е с възможности да поддържа други протоколи като FTP, пощенски услуги, TCP, LDAP, SOAP и MongoDB. Apache JMeter разчита на рамка, която ви позволява да изпробвате множество теми едновременно. Има вградени функции, които могат да въведат динамичен вход в определен тест, като същевременно позволяват безпроблемното манипулиране на данните. Графичният графичен интерфейс е изчерпателен и интуитивен и няколко примерни проекти са достъпни като референции за бъдещи реализации.
Програмата е безплатна.

Разработчик: Apache Software Foundation

Официален сайт: http://jmeter.apache.org/index.html

Линк за сваляне:

Windows, Apache License 2.0: Apache JMeter 3.3 r1808647 (52,2 MB)