Toggl Desktop е приложение, което ще ви помогне да следите дейностите, които извършвате на компютъра си и ви позволява да организирате графика си по-добре, като ви позволява да проследите времето, прекарано за тях. Възможно е да имате достъп до общ преглед на дейностите си директно от главния прозорец. Проследяването на времето може да стане по два начина: можете да въведете ръчно подробностите за задачата или да зададете таймер, когато започнете да работите, и да го спрете, когато приключите работата си.
Програмата е безплатна.

Разработчик: Toggl

Официален сайт: http://www.toggl.com/

Линк за сваляне:

Windows, Freeware: Toggl Desktop 7.4.71 (7,91 MB)