[b]“Математика“[/b] е софтуерен продукт, който включва 6 обучаващи игри в сферата на математиката. Всяка игра е различна от останалите и по този начин детето придобива различни знания в дадена област. В пакета е включен учителски модул ,от който учителите могат да оперделят какви задачи да се генерират на учениците, с каква сложност, колко на брой и други. Също така от този модул учителят може да провери как са се справили учениците с поставената им задача и съответно да им постави оценка.
Средата за работа е разработена така, че да бъде максимално лесно за детето да се ориентира и запомни цялата структура.

Разработчик: Edusoft BG

Линк за сваляне:

Windows All, Demo: Математика за първи клас (33,1 MB)