Описани са административно, типично, пълно, минимално инсталиране на офис пакета на Microsoft.