Започна националната селекция за участие в световния конкурс за електронно съдържание и творчество World Summit Awards (WSA), организиран от Международния Център за Нови Медии (International Center for New Media) със съдействието на Световната среща на високо равнище на ООН по въпросите на Информационно Общество. За участие в националния конкурс могат да бъдат подавани заявки до 10 март 2011г. в осем категории: правителство и институции, околна среда и здраве, обучение и образование, забавление и игри, култура и наследство, наука и технологии, бизнес и търговия и приобщаване.

Национално жури и международна комисия ще оценяват проектите по следните критерии: качество на съдържанието и изчерпателност, леснота за използване – функционалност, навигация и ориентация, добавена стойност (чрез достъпност и мултимедия), качество на дизайна – естетична стойност на графики, музика/звуци, обхват на функционалностите, технически качества – характеристики, изработка, стабилност. Оценяват се и стратегическото значение на проекта за развитието на качествено информационно общество, както и ценовата му достъпност. Продуктите могат да бъдат с интерфейс на всеки един от официалните езици на държавите членки на ООН, но изискване е информацията за производителя и проекта да бъдат на английски.  Всички подадени продукти трябва да са завършени след 1 януари 2009г.

Номинациите за България ще бъдат определени от национално жури и регистрирани в WSA от националния експерт на България – Георги Шарков. Информация и подробности за регистрация за участие в националния конкурс е достъпна на www.wsabg.org.

Световната награда World Summit Award е международна инициатива за селекция и подкрепа на най-добрите образци за дигитално съдържание и иновативни приложения, която се провежда на всеки 2 години. Конкурсът стартира през 2003г. и се организира от Международния Център за Нови Медии (International Center for New Media). Български успех в конкурса през 2009г. е отличеният в категорията „e-Entertainment & Games” сайт „Street Dance School – the Centre”, а в специалното издание за 2010г. на WSA за мобилни приложения българският проектът  “SmartMuseum” бе победител в категорията „m-Tourism & Culture”.