Владимир Владков

Съвет по електронизация с по-широки правомощия по отношение координацията на отделни проекти за е-управление, в който всеки проект за е-управление у нас ще се тества за пригодимост и съвместимост със Стратегията и оперативна рамка, цялостно централизирано хармонизирано предоставяне на е-услуги от областните администрации, създаване на единен системен интегратор, който ще поддържа, управлява и гъвкаво ще разпределя ресурсите на електронното управление, развитие на облачните структури и модели в администрацията. Това са част от приоритетите на новата Стратегия за е-управление на България за периода 2014 – 2020 г.

продължава в: Computerworld.bg