Ай Си Ти Медия,
Водещият издател на списания и организатор на събития за информационните технологии на българския пазар търси да назначи сътрудник, който да се включи в работата на екипa на сп. CIO

Описание на длъжността:
-    Подготвя качествени редакционни материали по тематиката на списание CIO, спазвайки етичния кодекс на изданието, редакционната политика и вътрешните правила за писане.
-    Комуникира активно с аудиторията на списанието и осъществява контакти с потенциални автори
-    Участва в работата по всички инициативи и допълнителни проекти на списание CIO, включително развитие на сайтове и организация на събития 

Изисквания
- Подходящо висше образование (журналистическа, икономическа, ИТ или инженерна специалност);
- Интерес към информационните и комуникационните технологии;
- Много добра езикова грамотност;
- Познаване на информационните източници в Интернет;
- Умения за използване на текстообработващи програми и електронни таблици;
- Отлично владеене на английски език.

продължава в: CIO.bg