Ай Си Ти Медия,
Водещият издател на списания и организатор на събития за информационните технологии на българския пазар търси да назначи сътрудник, който да се включи в работата на екипa на сп. CIO

Описание на длъжността:
–    Подготвя качествени редакционни материали по тематиката на списание CIO, спазвайки етичния кодекс на изданието, редакционната политика и вътрешните правила за писане.
–    Комуникира активно с аудиторията на списанието и осъществява контакти с потенциални автори
–    Участва в работата по всички инициативи и допълнителни проекти на списание CIO, включително развитие на сайтове и организация на събития 

Изисквания
– Подходящо висше образование (журналистическа, икономическа, ИТ или инженерна специалност);
– Интерес към информационните и комуникационните технологии;
– Много добра езикова грамотност;
– Познаване на информационните източници в Интернет;
– Умения за използване на текстообработващи програми и електронни таблици;
– Отлично владеене на английски език.

продължава в: CIO.bg